Segregacja śmieci

Szanowni Państwo !!!               

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Segregacja odpadów przynosi korzyści materialne dla Wspólnoty Mieszkaniowej, zmniejszenie częstotliwości i kosztów związanych z wywozem nieczystości.

             Recykling (segregacja odpadów) to inaczej odzyskiwanie niektórych surowców, takich np. jak: aluminium, papier, szkło, tworzywa sztuczne. Ma on na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz ochronę środowiska naturalnego.