Telefony alarmowe

Z telefonu stacjonarnego:

• 999: Pogotowie

• 998: Straż Pożarna

• 997: Policja

• 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

• 993: Pogotowie Ciepłownicze

• 992: Pogotowie Gazowe

• 991: Pogotowie Energetyczne

• 988: Telefon Zaufania

• 986: Straż miejska

• 981: Pomoc drogowa

 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta,

na przykład: 61–997aby połączyć się z posterunkiem policji w Poznaniu.

 

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego.