Użytkowanie wieczyste

Szanowni Mieszkańcy !!!

Przypominamy o konieczności zapłaty  za użytkowanie wieczyste związanego z udziałem  w gruncie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań IV piętro, sekretariat pokój 413.

Osoba do kontaktu w sprawie wieczystego użytkowania dla osób prawnych:  Tel. (61) 82 71 724